U kunt voor de meeste eerstelijns diergeneeskundige (preventieve of curatieve) behandelingen terecht bij Paardenpraktijk De Roskam.

Zo kunt u een afspraak maken voor:

 • vaccineren
 • mestonderzoek en ontwormen
 • oogonderzoek
 • huidproblemen
 • bloedonderzoek
 • luchtwegproblemen
 • wondbehandeling
 • tandheelkunde
 • kreupelheidsonderzoek
 • klinische keuring
 • identificatie en registratie

Indien u hieromtrent een vraag heeft of een afspraak wenst te maken, gelieve contact op te nemen via e-mail of telefoon.